1. Yleistä

Spin off Mill Ky:n verkkosivut ja niillä oleva materiaali on suunnattu ensisijaisesti nykyisille asiakkaillemme. Sivustolla pyritään tuottamaan myös tietoa uusille kävijöille. Palvelumme on suunnattu erityisesti yritysasiakkaille ja henkilötietojen käsittely on vähäistä. Tästä syystä olemme katsoneet tarkoituksenmukaiseksi yhdistää sivuston käyttöehdot ja henkilötietojen käsittelyn yhdeksi asiakirjaksi.

Käyttämällä Spin off Mill:in www-sivuja käyttäjä hyväksyy sivustomme käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Rekisteröitymisen yhteydessä pyydetään erikseen suostumus henkilötietojen käsittelyyn ja suostumus dokumentoidaan tietokantaan. Vain pääkäyttäjilla on pääsy jäljempänä kerrottuihin rekistereihin tai henkilötietoihin. Rekisteröidyllå järjestetään pääsy omiin henkilötietoihinsa. 

Spin off Mill Ky:llä on kaksi rekisteröityä aputoiminimeä, My Marketing Mill ja RefuCo. Spin off Mill:llä ja sen molemmilla on omat www-sivustonsa. Henkilötietojen käsittely ja sivuston käyttöehdot aputoiminimien on kuvattu tarkemmin aputoiminimien www-sivuilla. 

Spin off Mill Ky voi muuttaa näitä käyttöehtoja siitä ennakkoon ilmoittamatta. Mikäli muutos vaikuttaa rekisteröidyn oikeuksiin tai asemaan tai henkilötiedon käyttötarkoitus muuttuu aiemmin ilmoitetusta, rekisteröityä informoidaan ja tarvittaessa suostumus uuteen käyttötarkoitukseen pyydetään erikseen.

2. Vastuu sisällöstä ja tiedoista verkkosivuillamme

Spin off Mill pyrkii tuottamaan sivustoilleen mahdollisimman informatiivista, oikeaa ja ajantasaista tietoa. Emme kuitenkaan voi taata kotisivuilla annettujen tietojen olevan virheettömiä emmekä hyväksy juridista vastuuta mahdollisista puutteista, virheistä tai vanhentuneesta tiedosta. Spin off Mill:illä on oikeus muuttaa sivustojen sisältöä ilman erillistä ilmoitusta. Spin off Mill ei vastaa kotisivujen käytöstä suoraan tai epäsuorasti mahdollisesti aiheutuvista tappioista, vahingoista tai kuluista.

3. Evästeiden käyttö sivustolla

Spin off Mill voi tallentaa kävijöiden tietokoneille evästeitä (cookies) näiden vieraillessa www-sivuillamme, mukaanlukien aputoiminimien sivustot. Evästeitä voidaan käyttää kävijöiden ip-osoitteiden tunnistamiseen istunnon aikana verkkosivuillamme tarjottavien palveluiden tuottamiseksi ja niiden kehittämiseksi. Evästeitä käytetään nykyisin internetsivustoilla yleisesti, mutta mikäli kävijä ei halua vastaanottaa niitä, sivustoamme ei tule käyttää. Omissa selainasetuksissa voi myös rajoittaa sitä, millaisia evästietä hyväksytään. 

4. Käyttäjien profilointi

Spin off Mill pyrkii rakentamaan pitkäkestoisia ja luottamuksellisia asiakassuhteita. Siksi toimintaperiaatteisiin ei kuulu  taustatietojen kerääminen käyttäjistä tai vierailijoista näiden tietämättä.

5. Sivuston ja sisällön tekijänoikeudet

Spin off Mill:llä on tekijänoikeus kotisivuihin sekä kaikkeen sivuilla olevaan tietoon ja muuhun sisältöön, joka on suojattu tekijänoikeuslainsäädännöllä, samoin kun sen aputoiminimien sivustoilla julkaistuun materiaaliin. Poikkeuksena tästä on esimerkiksi yhteistyökumppanien tai muun kolmannen osapuolen logot tai muu materiaali, jonka tekijänoikeus on ko. taholla.

6. Henkilötietojen käyttö, rekisterit  ja rekisteröidyn oikeudet 

Spin off Mill pitää tärkeänä arvona asiakkaiden ja rekisteröityjen yksityisyyden suojan säilymistä sekä tietosuojaa ja huolehdimme niiden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja sitä täydentävän kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, viestintään sekä markkinointiin. Rekistereihin kirjataan rekisteröidystä vain asiakassuhteen hoidon kannalta välttämättömät tiedot. Rekisteröiminen perustuu joko asiakassuhteeseen (sopimus, oikeutettu etu tai lainsädännön vaatimus) tai vapaaehtoiseen rekisteröitymiseen (suostumus).

Spin off Mill tarjoaa palveluja yrityksille, mutta myös yksityishenkilöiden on mahdollista rekisteröityä palvelujen käyttäjiksi. Aputoiminimien sivustoilla rekisterit muodostetaan niiden puitteissa harjoitettavien toiminnan osien hallinnoimiseksi. Nämä rekisterit on kuvattu yksityiskohtaisemmin ko. aputoiminimen www-sivulla.

Spin off Mill käyttää seuraavia henkilörekistereitä:
verkkosivuston www.spinoffmill.com sisällönhallintajärjestelmän käyttäjärekisteri
laskutusohjelman asiakasrekisteri

Aputoiminimi My Marketing Mill:
verkkosivuston www.mymarketingmill.com sisällönhallintajärjestelmän käyttäjärekisteri
Verkkokauppa MILL SHOPin asiakasrekisteri
Uutiskirjeen tilaajarekisteri

Aputoiminimi RefuCo:
verkkosivuston www.refuco.fi sisällönhallintajärjestelmän käyttäjärekisteri
Uutiskirjeen tilaajarekisteri

Rekisterit ovat sivustokohtaisia ja kunkin aputoiminimen toimialaan liittyviä, eikä tietoja siirretä rekisteristä toiseen ilman asiakkaan suostumusta. Edellä mainituista rekistereistä on kustakin laadittu erillinen rekisteriseloste.Tiedot saadaan joko asiakassuhteen alkaessa, rekisteröitymisen yhteydessä tai uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä rekisteröitävältä itseltään.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaalta tai rekisteröidyltä erikseeen pyydettyä suostumusta. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Henkilötietolain perusteella jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä talletettuna, ja jos niin mitä tietoja Spin off Mill:in rekistereissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterissä oleva tiedon korjaamista, poistamista tai täydentämistä, mikäli henkilötieto virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojen käyttämistä markkinointi- tai viestintätarkoituksissa ilmoittamalla siitä meille.

7. Laskutusohjelman asiakasrekisteri 

Spin off Mill:in laskutusasiakkaat kirjataan asiakasrekisteriin. Asiakas saa tietojensa rekisteröimisen yhteydessä automaattisesti käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla hän voi tarkastella ja muokata tietojaan. Lasku lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja se on mahdollista maksaa joko tulostettavan laskulomakkeen avulla tai PayPal-maksutapaa käyttäen kirjautumalla tunnuksillaan sivustollemme 

8. Verkkosivuston käyttäjärekisteri

Verkkosivustolla ylläpidetään käyttäjärekisteriä kaikista sivustolle rekisteröityneistä käyttäjistä. Näitä ovat sivuston ylläpitäjät, sisällöntuottajat ja verkkokaupan rekisteröityneet asiakkaat. Vaadittavia  tietoja ovat nimi, käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite. Rekisteröityneet käyttäjät saavat käyttäjätunnuksen ja salasanan, joiden avulla voivat tarkastella tietojaan ja halutessaan muuttaa niitä.

 

Käytämme evästeitä parantamaan palvelukokemusta sivustolla ja sivuston kehittämiseksi. Sivun ylälaidasta löydät linkin tietosuojakäytäntöömme. Voit halutessasi olla hyväksymättä evästeitä, mutta se voi rajoittaa sivuston käyttöä.